spiritualityEN

Kis kínai hitismertető- a világ energetikai keletkezése

Nézzük először magát az embert, mint lényt. Az Ember, ahogyan Te is, anyagból, energiából és szellemből áll, ezek az alkotóelemek azonban nem különülnek el lényegesen egymástól, hanem egymás kiegészítő részei, az egység azaz a Lényed megteremtése érdekében létrejövő szövetség. Az anyag ugyebár a test, a szellem is ez eddig tisztasor, és itt az energia ami áthat. A mindennapi életed és egészséged szempontjából ez az energia könnyen mobilizálható, mozgatható és szabályozható is Így működik az energiagyógyászat. Ez az energia az életerő ahogyan a kínai nevezi a Csí. Ez nem csupán körülöttünk kering, hanem szintén Részed, Lényeged alkotóeleme is. Ettől érzed magad tettre késznek, alkotónak, szerelmesnek, boldognak és meghatottnak, szomorúnak és felpezsdültnek, szépnek és felülemelkedettnek, egyszóval igazán élőnek.

A kínai világnézet szerint az Ember kapcsolja össze a Föld energiáit és az Égből származókkal. Mi tehát az Ég és Föld gyermekei vagyunk, ezek az energiák éltetnek minket. Földanyánk és Égapánk. A Taoista filozófia szerint a világ létrejötte az őskáoszból származik. Ezt a káoszt a legjobban a ma elsősorban számítástechnikában használatos bináris számelmélettel lehet magyarázni.
Először volt a 0, ez maga a tao, amely egy törvény, de mivel önmagában nincs értelme, mert nincs mihez viszonyítani, létrehozza az 1-et, amivel már önmaga is értelmet nyer, életre kel. Kicsit bonyolultnak és értelmetlennek tűnhet, de figyelj, a végén minden elmélet összeáll szó szerint egy kerek igazsággá. Szóval 0 és 1 létrejöttével létrejött két ellentétes lét egymás mellett egymással szemben mégis egymást kiegészítve, összefonódva, egymásba hatva, hiszen egymástól nyertek értelmet. Így együtt már ketten voltak, itt a Kettő vagyis 2. Kettejük egymásra utaltságának egysége létrehozott egy újabb egészet a 3-at. A 3 az élet, az élet változékonysága ezen az elméleten keresztül könnyedén létrehozza az 1000 lényt, mely minden egyes dolog keletkezését és sorsát magába foglalja számtalan variációs lehetőségben. És itt a végtelen is értelmet nyer, ugyanakkora jelentőséggel mint maga a kezdet, a 0. Pontosan mint a fogantatás. Két kicsiny sejt létrehoz millió sejtet, ami egyedi egésszé építi lényeged Téged. Minden lény egy egyedi egység mely végtelen körforgásban részt vesz a világ globális mozgásában.