Villámokról képekben

vil7Spirituális téren a villám belső fényt ad, arra kényszerítve az embert, hogy szemeit lehunyja, azaz önmagába forduljon. A villám bevési a nyomát az emberbe, abban az értelemben, ahogy Jób szövege mondja: céltáblává tűzött ki magának

A természet rendkívül fontos spirituális jelentéssel bír, vil1 A természet spirituális jelentősége és értelme már kezd felsejleni a modern ember előtt, legalább annyira, mint a friss levegő fontossága, amelyet csak akkor becsül meg, mikor a tiszta levegő már nehezen hozzáférhető és a szennyezés legmélyebb alapjaiban támadja meg a biológiai és földi életet, amelynek kedvéért a reneszánsz és annak szellemét tovább vivő prométheuszi ember oly könnyen feláldozta az eget.vil2

A görögöknél úgyszintén, Zeusz a villámcsapás istene. vil3 vil4

A villám a hatalom és az erő jele, egyensúlyba hozó energiát fejez ki. vil6Az élet szikráját és a megtermékenyítő hatalmat szimbolizálja. Ez egy rettenetes és félelmetes gyorsaságú égi tűz: lehet jótékony és lehet végzetes. A héber kifejezést különbségtétel nélkül fordítják villámnak vagy fénynek a teremtés elbeszélésében.